/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full-page.php

Spesialistutdanning (ny)

Her finner dere alt av informasjon Helsedirektoratet har lagt ut om spesialistutdanningen, fra LIS1 til LIS3. Det står blant annet om Kompetanseprotalen, læringsmål og -aktiviteter, kurs og alle spesialitetene.

https://spesialisthelsetjenesten.no/lis