/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full-page.php

Kurs og kurskatalogen

Kurskatalogen finner dere her:
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering

For kurs i Sakkyndig arbeid og andre kurs som arrangeres av Legeforeningen gå inn på:
https://www.legeforeningen.no/kurs/

Vi har laget et forslag til hvilke år man bør ta de forskjellige kursene. Dette er basert på anbefalingene fra Spesialitetskomiteen, samt våre egne erfaringer. Et tips fra oss er å sjekke etter nylig publiserte kurs i Kurskatalogen med jevne mellomrom. Meld dere på og søk om permisjon til kursene i god tid!

 1. året
  • Kurs i basale kirurgiske ferdigheter (Basic surgical skills) / Grunnleggende kirurgisk teknikk
  • Kurs i elektiv generell kirurgi fra andre kirurgiske fag
  • Kurs i basal laparoskopi
  • ATLS
  • Administrasjon og ledelse
  • Sakkyndig arbeid
 2. året
  • Laparoskopi for viderekommende
  • Brokk-kirurg
  • Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin
  • ATLS
  • Akuttkirurgiske tilstander
  • Administrasjon og ledelse
  • Sakkyndig arbeid
 3. året
  • Laparoskopi for viderekommende
  • Brokk-kirurg
  • Pre-per og postoperativ behandling og intensivmedisin
  • Akuttkirurgiske tilstander
  • Administrasjon og ledelse
  • Sakkyndig arbeid
 4. året
  • Avansert laparoskopikurs
  • Traumatologi og krigskirurgi – KTK
  • Administrasjon og ledelse
  • Sakkyndig arbeid
 5. året
  • Avansert laparoskopikurs
  • Traumatologi og krigskirurgi – KTK
  • Administrasjon og ledelse
  • Sakkyndig arbeid