/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full-page.php

Spørsmål og svar

Hvem kan bli medlem av FUNK?

 • Alle leger som har meldt seg inn i legeforeningen og er leger under utdannelse i et kirurgisk fag tilknyttet NKF vil automatisk være medlem av FUNK inntil man tar ut en spesialitet
 • FUNK- underorganisasjon av Norsk Kirurgisk Forening, NKF, og vil være representert i NKF’s styre av styreleder i FUNK

Hvilke kirurgiske fag gjelder dette?

 • Generell kirurgi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Urologi
 • Karkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Barnekirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Ortopedi