/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full-page.php

Styret

Karina Dyb Zwart – Leder i FUNK

Alder: 30 år
Arbeidssted: Sykehuset i Telemark
Avdeling/spesialisering: Plastikkirurgisk avdeling
Beste tips til unge kirurger: Få god teknikk fra starten, øv masse og kast deg ut i det.

Marie Nordsletten – Nestleder i FUNK

Alder: 30 år
Arbeidssted: Bærum sykehus
Avdeling/spesialisering: Gastrokirurgi
Beste tips til unge kirurger: Vær aktiv deltakende under operasjoner selv om du bare er satt opp som assistent.

Nicolay Andreas Herud – Styremedlem FUNK

Alder: 31 år
Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Avdeling/spesialisering: Thoraxkirurgi
Tips til unge kirurger: Ikke skjul, men si ifra når du er usikker, når du ikke har gjort noe før eller når du har gjort en feil. Vi har alle vært der. I kirurgen er definitivt ikke bedre med tilgivelse enn tillatelse. 

Hanne Hope – Styremedlem FUNK

Alder: 28 år
Arbeidssted: Haukeland Universitetssykehus
Avdeling/spesialisering: Gastrokirurgi
Beste tips til unge kirurger: Å investere i arbeidsplassen sin. Ta grep om du ser rom for forbedringer og jobb for å bli bedre!

Henrik Thomassen – Styremedlem FUNK

Alder: 32 år
Arbeidssted: Voss sykehus
Avdeling/spesialisering: Generell kirurgi/gastrokirurgi
Beste tips til unge kirurger: Benytt alle muligheter til å assistere/observere på operasjon, all erfaring er god erfaring!

Ragnhild Tveit – Styremedlem FUNK

Anders Haugvad – Varamedlem FUNK

Alder: 36 år
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus, Ullevål
Avdeling/spesialisering: Gastrokirurgi
Beste tips til unge kirurger: Ikke vær redde for å sette krav til leder om fokus på utdanning, still spørsmål, vær kritiske, se videoer av kirurgi på nett og kom forberedt til operasjon!