/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full-page.php

Om oss

Forening for Unge Norske Kirurger (FUNK) er en underforening av Norsk Kirurgisk Forening (NKF). Foreningen er for leger under spesialistutdanning i generell kirurgi, gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, thoraxkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, barnekirurgi, plastikkirurgi, ortopedi og nevrokirurgi. Vårt formål er å ivareta og fremme kirurgiske LIS legers faglige, utdanningsmessige og organisatoriske interesser under spesialistutdanningen.

Styret

Kontaktinfo

Vedtekter

Møtereferater