/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_classic.php

Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Smittehåndtering på operasjonsstuen

Vi i FUNK vil først og fremst gi en stor takk til den flotte dugnadsånd som vi ser i samfunnet og på de forskjellige sykehusene i landet. I denne tiden er det viktig at vi tar vare på hverandre og at vi er gode på å beskytte oss selv og andre mot mulig smitte. Det har de siste dagene kommet endel diskusjon omkring smitteregimer på operasjonsstuer. I går ble det sendt ut en mail til alle medlemmer av NFK med utfyllende informasjon om dette, FUNK støtter opp under dette og anbefaler alle kirurgiske avdelinger til å ta forhåndsregler.

Det er sannsynlig at asymptomatiske, smitteførende pasienter vil havne på et operasjonsbord i Norge ila uken. I et slikt tilfelle er det viktig å tenke på alt som potensielt kan utgjøre en smitte-risiko som blod, kroppsvæsker og operasjonsrøyk. Andre virus har vist seg å kunne spres i operasjonsrøyk. Vi vet ingenting om Covid-19 har slike egenskaper. Det er rimelig å minimere operasjonsrøyk ved å holde energiinstrumenter så rene som mulig og passe på at røykavsug til enhver tid fungerer. Ved laparoskopi vil vi anbefale at man ikke lufter ut gass fra buken via trocarer eller tomi, at man unngår lekkasje rundt trocarer og at man fortrinnsvis benytter røykavsug som er tilkoblet filter for å ha en så lukket krets som mulig. Kontroller gjerne eget utstyr og spesielt at filter er på plass og i orden.

NKF har spilt inn mot sentrale myndigheter at det er behov for retningslinjer mtp smittevern for operativ-virksomhet og endoskopisk virksomhet. Vi håper det kan komme retningslinjer på plass i nærmeste fremtid.

I mellomtiden ta kontakt med smittevern personell på operasjonsavdelingen, snakk sammen og vurder hvordan dere kan dere kan ta forhåndsregler for å beskytte dere selv og teamet. Oppfordrer ellers alle til å solidarisk følge lokale/nasjonale retningslinjer når det gjelder beskyttelsesutstyr.

Håper alle holder seg friske og ønsker dere lykke til i kampen videre mot Covid-19.

Retningslinjer fra SAGES:

https://www.sages.org/recommendations-surgical-response-covid-19/#update