/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/entry_header_creative.php

Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

MESTER – SVENN – KAMPANJEN

På tide å sette kirurgisk utdanning i fokus!

Etter snart 2 år med pandemi er det på tide å rette fokus på kirurgisk utdanning igjen! Avlyste kurs, færre operasjoner og mindre møteaktivtet under pandemien har ført til frustrasjon blant mange LIS som opplever at utdanningen har blitt satt på vent. Foreningen for Unge Norske Kirurger (FUNK) lanserer derfor “Mester-svenn-kampanjen” – for å rette fokus på operasjonssalen som læringsarena og å fremme progresjon i spesialiseringen.

Vi ønsker å blåse liv i god kirurgisk utdanning og mener dette skjer på operasjonsstua. Vi håper våre erfarne kirurg-kollegaer vil bidra med sin kunnskap gjennom økt veiledning og supervisjon. Som en hjelp på veien har vi utarbeidet en “Mester-svenn”-sjekkliste som kan benyttes for å strukturere opplæringen på operasjonsstua. Kirurgien er en mesterlære og det er viktig at vi har fokus på utdanning hver gang vi er på operasjonssalen.

Trening er bra! Det er viktig at vi som LIS “tørrtrener” for å oppnå resultater. D-boksen gir mulighet for å sikre progresjon innen laparoskopisk kirurgi også mellom operasjoner. LIS oppfordres til å benytte D-boksen aktivt! For å ytterligere stimulere til trening planlegger vi å arrangere historiens aller første Norgesmesterskap i laparoskopi ved årets høstmøte.

”Mester-svenn-kampanjen” lanseres i samarbeid med LIS ved de ulike kirurgiske avdelinger. Det vil da bli tilsendt ytterligere informasjon og materiell. Vi åpner allerede nå for bidrag til laparoskopi-konkurransen. For å delta kan LIS eller overlege sende inn filmopptak (gjerne med mobilkamera) av beste tid  av «slalomløypa» i sin skopiboks til laparoskopinm@gmail.com. Reglene er enkle og det vil komme en demonstrasjonsvideo på FUNK sin Facebook-side. Alle bidrag vil vurderes og topp 8 vil bli kontaktet for å delta i finalerundene under høstmøtet 2022!

Vi ser frem i mot et lærerikt år!