/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/entry_header_creative.php

Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Håndtering av kirurgiske pasienter under CORONA-pandemien

Retningslinjer for håndtering av kirurgiske pasienter i forbindelse med CORONA-pandemien

Retningslinjer under CORONA-pandemien

Norsk kirurgisk forening har utarbeidet retningslinjer for håndtering av kirurgiske pasienter i forbindelse med CORONA- pandemien. Bakgrunnen for dette er at kirurger i Norge vil fortsatte med å behandle pasienter under Covid-19 pandemien. Det er viktig å forebygge smitte hos oss selv og våre kollegaer, skape trygghet og rutiner. Selv om spredningen er rapportert å nå være under kontroll må man forvente at det kan komme en økning i tidene fremover. Pasienter med behov for kirurgi bør alltid tilbys dette, men årvåkenhet og godt smittevern er nødvendig for å forhindre at operativt personell utsettes for unødvendig risiko. Dokumentet er basert på anbefalinger fra FHI, samt europeiske, amerikanske, engelske og skotske helsemyndigheter. I tillegg til anbefalinger fra SAGES.

Sendt ut til alle medlemmer

Retningslinjene er sendt ut til alle medlemmer av NKF. Bruk tid på å les igjennom dokumentet. Sett gjerne opp plakaten omkring praktisk smittevern rundt om kring på avdelingen, mottak og ved operasjonsstuene.

 

PDF av retningslinjer:

håndtering av kirurgiske pasienter – one-pager_240420

Håndtering av kirurgiske pasienter i forbindelse med CORONA-pandemien_240420