/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/entry_header_creative.php

Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

FUNK sin ærespris

Hvert år deler Forening for Unge Norske Kirurger (FUNK) ut en pris til en kollega som står på og gjør en ekstra innsats i utdannelsen av unge kirurger. I fjor gikk prisen til Torunn Fetveit, seksjonsoverlege ved kirurgisk avdeling, Bærum sykehus.

Æresprisen har vanligvis blitt delt ut under kirurgmiddagen, men ettersom årets høstmøte blir web-basert, vil årets pris deles ut under FUNKs webinar mandag 19. oktober.

Vi oppfordrer alle til å nominere kandidater de synes gjør en ekstra innsats.

Alle nominasjoner må inneholde: navn, arbeidssted og begrunnelse for nominasjon.

Nominasjoner kan sendes til: ungenorskekirurger@gmail.com