FUNK i media

/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Ny spesialistutdanning kan gi bemanningsproblemer på akuttsykehus

  Framtidas kirurger kan få for smal kompetanse til å utføre de vanligste akuttoperasjonene på egen hånd. Det vil føre til at akuttkirurgien i Norge må sentraliseres, advarer kirurgene. Helsedirektoratets forslag til ny spesialistutdanning for leger møter sterk kritikk fra norske kirurger. Stridens kjerne er at generell kirurgi forsvinner fra spesialiseringen innen kirurgi – uten at […]

  Les mer

 • Posted in:

  FUNK til folket

  Nye læringsmål for utdanningen vår er ute på høring i disse dager. Den største endringen, som sikkert mange er klar over, er at generellkirurgi opphører og alle grenspesialiteter blir hovedspesialiteter. For å forsøke og sikre et minimum av generellkirurgisk kompetanse vil utdannelsen bli 2-delt, med en felles 2-årig Del 2 for LiS i urologi, karkirurgi, […]

  Les mer

 • Posted in:

  LiS-ansvarlig overlege

  Introduksjon Spesialisering i de kirurgiske fag er i stor grad basert på videreføring av kunnskap fra mer erfarne kolleger. I praksis er det gjerne en del tilfeldighet i hva man lærer fra en dag til den neste, og som Lege i spesialisering (LiS) er man stort sett selv ansvarlig for å påsørge progresjon og utvikling […]

  Les mer

 • Posted in:

  FUNK – Da var vi i gang

  Kjære LiS-kolleger. 2015 ble et monumentalt år for LiS-leger i kirurgiske-fag i Norge. Torsdag 22. oktober, kanskje ikke alle fikk det med seg? Noen la kanskje merke til at solen brøt gjennom skyene og lyste opp Holmenkollen Park Hotel? Om du merket det eller ikke, torsdag 22. oktober 2015 fikk vi vår egen forening, Forening […]

  Les mer

 • Posted in:

  FUNK stilte mannsterke på årsmøtet til YDK

  Lørdag 30. april 2016 holdt Yngre Danske Kirurger (YDK) sitt årsmøte. Dette fant sted i København, og samlet danske leger i spesialisering fra hele landet. Forening for Unge Norske Kirurger (FUNK) stilte med tre styremedlemmer. YDK har i flere år jobbet for å fremme interessene til danske kirurger i spesialisering. De holder blant annet kurs, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Generellkirurgen er død, leve generellkirurgen

  Initialt tenkte jeg at overskriften var noe dramatisk, men etter hvert så finner jeg den svært passende. I mange år har vi utdannet spesialister i generellkirurgi. For mange spesialiteter har generellkirurgi vært en obligatorisk del av videre grenspesialisering og mange har derfor endt opp med to spesialiteter. Den kirurgiske virkelighet er en helt annen enn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Når skoen ikke passer

  Den senere tid har det vært mye snakk om arbeidsplaner, lege-lønn, streik og mekling. Mange av oss som det angår direkte har for lengst mistet oversikten over hvor partene står, og dem det ikke angår har nok for lengst mistet interessen. Argumenter med 60-timers arbeidsuker kontres med bedre mulighet planlegging i sykehusene. Gode argumenter begge […]

  Les mer