/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full_rows-page.php
 • Posted in:

  FUNK sin ærespris

  Hvert år deler Forening for Unge Norske Kirurger (FUNK) ut en pris til en kollega som står på og gjør en ekstra innsats i utdannelsen av unge kirurger. I fjor gikk prisen til Torunn Fetveit, seksjonsoverlege ved kirurgisk avdeling, Bærum sykehus.

 • Posted in:

  Håndtering av kirurgiske pasienter under CORONA-pandemien

  Retningslinjer under CORONA-pandemien Norsk kirurgisk forening har utarbeidet retningslinjer for håndtering av kirurgiske pasienter i forbindelse med CORONA- pandemien. Bakgrunnen for dette er at kirurger i Norge vil fortsatte med å behandle pasienter under Covid-19 pandemien. Det er viktig å forebygge smitte hos oss selv og våre kollegaer, skape trygghet og rutiner. Selv om spredningen […]

 • Posted in:

  Smittehåndtering på operasjonsstuen

  Vi i FUNK vil først og fremst gi en stor takk til den flotte dugnadsånd som vi ser i samfunnet og på de forskjellige sykehusene i landet. I denne tiden er det viktig at vi tar vare på hverandre og at vi er gode på å beskytte oss selv og andre mot mulig smitte. Det […]

 • Posted in:

  Kjære fremtidige pasient, hvorfor er prosedyrelister viktig for deg?

  Sannsynligvis har du, eller noen nær deg, hatt behov for behandling på sykehus. Å være syk kan være skremmende. Som pasient har man lite annet valg enn å stole på at fagfolkene rundt deg innehar ferdighetene og kompetansen til å kunne tilby deg behandling i henhold til de mest moderne prinsippene og metodene i dagens […]

 • Posted in:

  Ny spesialistutdanning kan gi bemanningsproblemer på akuttsykehus

  Framtidas kirurger kan få for smal kompetanse til å utføre de vanligste akuttoperasjonene på egen hånd. Det vil føre til at akuttkirurgien i Norge må sentraliseres, advarer kirurgene. Helsedirektoratets forslag til ny spesialistutdanning for leger møter sterk kritikk fra norske kirurger. Stridens kjerne er at generell kirurgi forsvinner fra spesialiseringen innen kirurgi – uten at […]

 • Posted in:

  FUNK til folket

  Nye læringsmål for utdanningen vår er ute på høring i disse dager. Den største endringen, som sikkert mange er klar over, er at generellkirurgi opphører og alle grenspesialiteter blir hovedspesialiteter. For å forsøke og sikre et minimum av generellkirurgisk kompetanse vil utdannelsen bli 2-delt, med en felles 2-årig Del 2 for LiS i urologi, karkirurgi, […]

Alle artikler